Category Archives: อำเภอบ้านค่าย

อำเภอบ้านค่าย

อำเภอบ้านค่าย is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

อำเภอบ้านค่าย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบ้านค่ายตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทั้งนี้อำเภอบ้านค่าย ยังได้ถูกแยกต.ตาสิทธิ์ กับ ต.ละหารไปเป็นกิ่งอ.ปลวกแดง ในปี2513 และยกฐานะเป็นอำเภอปี พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2539 ยังได้แยก ต.มาบข่า กับต.พนานิคม ไปเป็นกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา และยกฐานะเป็นอำเภอนิคมพัฒนาในปีพ.ศ. 2546

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบ้านค่ายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านค่าย (Ban Khai) 7 หมู่บ้าน
2. หนองละลอก (Nong Lalok) 11 หมู่บ้าน
3. หนองตะพาน (Nong Taphan) 6 หมู่บ้าน
4. ตาขัน (Ta Khan) 9 หมู่บ้าน
5. บางบุตร (Bang But) 12 หมู่บ้าน
6. หนองบัว (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน
7. ชากบก (Chak Bok) 10 หมู่บ้าน

 

 

ตำบลชากบก แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลตาขัน แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลบางบุตร  หลังคา พียู โฟม

ตำบลบ้านค่าย  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลหนองตะพาน หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหนองบัว แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลหนองละลอก แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลตาขัน แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลชากบก  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลบางบุตร  หลังคา พียู โฟม

Call Now Button