Author Archives: admin

ตำบลคลองนครเนื่องเขต   แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลคลองอุดมชลจร แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลคลองเปรง แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ต่อเติมหลังคา อำเภอเมือ งฉะเชิงเทรา แผ่นโปร่งแสง 

อบต. ท่ากระดาน แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

คลองหลวงแพ่ง  หลังคา พียู โฟม

อบต. ทุ่งพระยา  หลังคา พียู โฟม

ตำบลคลองนา  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

 

ตำบลคลองจุกกระเฌอ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลลาดกระทิง แผ่นโปร่งแสง 

Call Now Button