Category Archives: จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย[2] ชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด คือ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ เมืองพัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ตำบลสำนักบก แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลบ้านสวน  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลบ้านปึก  หลังคา พียู โฟม

ตำบลบางทราย  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลอ่างศิลา หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลห้วยกะปิ แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลหนองไม้แดง แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลท่าเทววงษ์ แผ่นโปร่งแสง 

เกาะค้างคาว แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

เกาะท้ายตาหมื่น หลังคา พียู ลายไม้

 

Call Now Button