Category Archives: เขตทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search  by the focus keyword in category.

เขตทวีวัฒนา เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีลำคลองหลายสายที่สามารถนำน้ำไปใช้ในการทำสวนผลไม้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่เกษตรเหล่านั้นกำลังถูกแทนที่ทีละน้อยด้วยโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเรียงรายอยู่ตามถนนสายหลักในพื้นที่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

แขวงศาลาธรรมสพน์  หลังคา พียู โฟม

ถนนอุทยาน หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ถนนสวนผัก  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ถนนศาลาธรรมสพน์ แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ถนนทวีวัฒนา แผ่นโปร่งแสง

Call Now Button