Category Archives: ถนนอโศก-ดินแดง

ถนนอโศก-ดินแดง

ถนนอโศก-ดินแดง is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

ถนนอโศก-ดินแดง (อักษรโรมันThanon Asok – Din Daeng) เป็นถนนที่ต่อจากถนนอโศกมนตรีตั้งแต่ทางแยกอโศก-เพชรบุรี ไปจนถึงถนนดินแดงที่ทางแยกประชาสงเคราะห์ (โบสถ์แม่พระ) อยู่ในพื้นที่เขตราชเทวีและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และส่วนหนึ่งของถนนเส้นนี้เป็นของวงแหวนรัชดาภิเษก

จากประวัติของโบสถ์แม่พระฟาติมา ถนนอโศก-ดินแดง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515

Call Now Button